Anekdot.net ()

(..........)


(1)
(2)

()
( 1 ) ANEKDOT.NET

[36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

<<<
( 9 )
>>>

MAEHK MAK XO KOCK ...
ABAT B CE CECTPEHKH AK.

MAEHK MAK AE B MAAH,
TT TPAMBA BXOT PH.
MAK HAHC PK OHT ...
B CCOK BOE OH O HOMEPOM T.

BOBOKA C AOKO MAM ACTA.
AOKA, EH, PHO CTA.
AA CHOK KPT : "BPA !
AC - OTOPA, O HA A".

MAEHK BOBOKA B KK PA.
KKE TXOHEKO OK CH.
PAOCTHO CMOTPT HA MAKA MAT :
TC KKO CHOEK KAT.

  BEP  M :
OTAAC EM P HE,
A OH B MO EB P
 OM ABA HA CHE !

Mae a ec oepc,
c oapo ee ocac.

  ,
  .

 , ,
K-42  .

  ,
  .


Anekdot.net ()

. .
(1)
(2)

(........)


( - 1)
( - 2)
.
. ( - 2)

... ...
1
2


()


: - -
:
:

:

::


:

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

:

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.