Anekdot.net ()

(..........)


(1)
(2)

()
( 1 ) ANEKDOT.NET

[36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

<<<
( 8 )
>>>

MAEHK MAK KOHETK COCA,
CA OEXA K HEM CAMOCBA ...
ABTPA HATPO CA AET :
"MAK O, OABBC KOHETO".

BOE BEHHX EA BO P.
TXO KOMAH CTO  ME.
TXO CTO,  TXO OE ...
KTO-TO B XAHKE ABK HAE.

CAOCT MAEHK MAK .
B XEHO HAPOTB OH TOPTK K.
AA  KPK OT TOPTA PHEC,-
BCE, TO OH BXBAT -O KOEC.

EET BAH HA MAHE
BEC PAMAAHH O HE

COHE ABHO  A OP AO,
MAK AXOTOH PT POBA.
C XPCTOM EEO B HO AO,
BMECTE C HOO ETCTBO O.

XOOHO HA E MAEHKO MAKAKE,
PEHK POAE PMAET K KAKE.

HO K COCEM APAC EOP.
BOP  OPK PK EP.
KK HE BHECET OH A AOP,-
METKO HATAA METAET TOOP.


Anekdot.net ()

. .
(1)
(2)

(........)


( - 1)
( - 2)
.
. ( - 2)

... ...
1
2


()


: - -
:
:

:

::


:

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

:

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.